Milieu onderzoek
Labo Devlieger

Het creëren van een duurzame leefomgeving is vandaag prioritair. Labo Devlieger draagt graag haar steentje bij en levert laboratoriumanalyses en diverse wetenschappelijke diensten. Labo Devlieger is door OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige Type 2. Hierdoor kunnen we al uw milieu- en saneerproblemen in eigen huis oplossen, van veldwerk tot laboproeven. Wij staan uiteraard ook in voor het eindrapport. Dagelijks maken we technische verslagen op in het kader van grondverzet.

Bij Labo Devlieger kunt u terecht voor

  • oriënterend bodemonderzoek
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodemsaneringsproject
  • opmaak van Technisch Verslag
  • Boren Milieuonderzoek
  • milieu-01
  • milieu-02